Městský útulek pro psy a kočky
/

Městský útulek pro psy a kočky

Na základě Veřejnoprávní smlouvy, byla společnost Lesy města Mladá Boleslav s.r.o.  pověřena Statutárním městem Mladá Boleslav zřízením městského útulku pro psy a kočky v areálu hájenky Březno č.p. 58, včetně zázemí pro osoby zabezpečující činnost útulku. Na úhradu částečných nákladů spojených s rekonstrukcí areálu, který bude sloužit jako útulek pro zatoulané či opuštěné psy a kočky přispěl i nadační fond ŠKODA AUTO.

Na základě příkazní smlouvy mezi Statutárním městem Mladá Boleslav byla společnost Lesy města Mladá Boleslav pověřena zabezpečením provozu útulku odborně způsobilým subjektem. Ve výběrovém řízení byla vybrána společnost Útulek MB z.s. zastoupená  paní Alenou Klesovou Zkušební provoz útulku byl zahájen v měsíci dubnu 2021.

 

https://utulekmb.cz

https://cs-cz.facebook.com/utulek.MB


HOME © 2021 All rights reserved. Create with love by 5Q, spol. s r.o KONTAKT