Naše činnost
/

Naše činnost

Podle zákona č. 172/91 Sb. přešly do vlastnictví měst a obcí lesní pozemky, které obce a města vlastnily ke dni 31. 12. 1949. Zápis o předání historického majetku lesů městu Mladá Boleslav od podniku Lesy České republiky, s.p. - lesní správy Mladá Boleslav je datován 6. 5. 1993.
Dne 10.6 2002 se stalo město Mladá Boleslav vlastníkem lesního majetku Březno na základě darovací smlouvy a notářského zápisu z téhož dne od původního vlastníka Karla Gellnera. Tento majetek měl v pronájmu Lesní statek Březno pod vedením odborného lesního hospodáře pana Zdeňka Kašpara, do konce března 2004. Od 1. 4. 2004 na lesním majetku Březno hospodaří organizace Lesy města Mladá Boleslav, s.r.o.
Pár slov z historie

V knize Paměti města Mladé Boleslavi – František Bareš (1921) je zmínka z roku 1593, kdy byl nařízen a proveden odhad lesů panství boleslavského. Byly změřeny, popsány, kterouž práci vykonal měřič zemský Matouš Ornys z Lindperku: změřeno a sečteno 177 lánů lesa. Roku 1595 prodal Bohuslav Joachim Hasištejnský z Lobkovic ves Dolánky s lesy, dvůr s lesy a lukami u Holých Vrchů, Bojeticemi, s lesem na Šaldách. Vše potvrdila Smlouva a trh s městem Boleslav Mladý – Léta Páně 1595 v pondělí, o třech králích (9. ledna). Roku 1606 od Krajířů z Krajku byl koupen sbor bratrský s dědinami,  lesy k témuž sboru připojeno.Kezeliova kronika (vydání 1935) uvádí, že roku 1516 pan Kundrát Krajíř z Krajku prodal obci Mladoboleslavské dvůr Kolovo s lesy a rybníkem.


Hájovna

HOME © 2021 All rights reserved. Create with love by 5Q, spol. s r.o KONTAKT
Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše