p1140019zkouska_2.jpg

Lesy města Mladá Boleslav

Lesní majetek města Mladá Boleslav je tvořen dvěma lesnickými úseky, lesnickým úsekem Chlum, jenž je tvořen historickým majetkem města a lesnickým úsekem Březno vzniklým darem původního vlastníka pana Karla Gellnera městu Mladá Boleslav. Výměra historického majetku města činí 683 ha lesních pozemků a výměra darovaného majetku činí 753 ha lesních pozemků.

Lesnický úsek Chlum je spravován lesníkem Františkem Vondráčkem a sahá od Radouče přes Dalovice, Čejetice, Choboty, Saharu do Nepřevázky a odtud se táhne na Chlum po hřebeni směrem nad Jemníky, Dobrovicemi, Bojeticemi, Kolomuty, Dolánky, Kladěruby až po komunikaci jdoucí z Března na Novou Telib.

Lesnický úsek Březno je spravován lesníkem Tomášem Kašparem a má dvě hlavní části, část táhnoucí se od komunikace vedoucí z Března na Novou Telib směrem na Lhotky a tvořící komplex lesa ohraničený Lhotkami, Čížovkami a Řehnicí. Druhá část, takzvaná Formanka je tvořena komplexem lesa ohraničeným Petkovy, Řitonicemi, Skyšicemi a Svobodínem. V obou dvou částech se vyskytují zároveň majetky jiných vlastníků lesů.

Podle zákona č. 172/91 Sb. přešly do vlastnictví měst a obcí lesní pozemky, které obce a města vlastnily ke dni 31. 12. 1949. Zápis o předání historického majetku lesů městu Mladá Boleslav od podniku Lesy České republiky, s.p. - lesní správy Mladá Boleslav je datován 6. 5. 1993.

Dne 10.6 2002 se stalo město Mladá Boleslav vlastníkem lesního majetku Březno na základě darovací smlouvy a notářského zápisu z téhož dne od původního vlastníka Karla Gellnera. Tento majetek měl v pronájmu Lesní statek Březno pod vedením odborného lesního hospodáře pana Zdeňka Kašpara, do konce března 2004. Od 1. 4. 2004 na lesním majetku Březno hospodaří organizace Lesy města Mladá Boleslav, s.r.o.

Pár slov z historie

V knize Paměti města Mladé Boleslavi – František Bareš (1921) je zmínka z roku 1593, kdy byl nařízen a proveden odhad lesů panství boleslavského. Byly změřeny, popsány, kterouž práci vykonal měřič zemský Matouš Ornys z Lindperku: změřeno a sečteno 177 lánů lesa. Roku 1595 prodal Bohuslav Joachim Hasištejnský z Lobkovic ves Dolánky s lesy, dvůr s lesy a lukami u Holých Vrchů, Bojeticemi, s lesem na Šaldách. Vše potvrdila Smlouva a trh s městem Boleslav Mladý – Léta Páně 1595 v pondělí, o třech králích (9. ledna). Roku 1606 od Krajířů z Krajku byl koupen sbor bratrský s dědinami,  lesy k témuž sboru připojeno.

Kezeliova kronika (vydání 1935) uvádí, že roku 1516 pan Kundrát Krajíř z Krajku prodal obci Mladoboleslavské dvůr Kolovo s lesy a rybníkem.

Galerie Mapa Odkazy

AKTUALITY

19.05.15 08:57

Společnost Lesy města Mladá Boleslav se stala letošní rok partnerem akce METALOVÉ SYMPOZIUM.
Tato akce je třetím mezinárodním setkáním uměleckých kovářů a sochařů v Mladé Boleslavi. Celá akce probíhá v areálu Střední průmyslové školy od...

27.01.15 09:59

Statutární město Mladá Boleslav ve spolupráci s Lesy města Mladá Boleslav a odborníkem na danou problematiku panem Kvasničkou připravují na území městských lesů single track tratě. O termínech realizace a otevření budete informováni.

Valid XHTML 1.0 Strict